הלל יפה 14 חדרה (קומה א')
מול ביהמ"ש חדרה
38203
טלפון:  04-6222636
פקס:   04-6222579